Start

Witamy na stronie internetowej projektu systemowego -

„MARZYSZ, PLANUJESZ, DZIAŁASZ - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim".

którego realizatorem jest jednostka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.


Szczegółowe informacje na temat projektu, jego założeń, działań zaplanowanych do realizacji oraz warunków rekrutacji zainteresowanych osób, które chciałyby skorzystać z dodatkowych form wsparcia społecznego zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi
w zakładcePROJEKT SYSTEMOWY EFS"


NIE CZEKAJ!
DZIAŁAJ!
I JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE !